[1]
K. Chrobak and P. Kryczka, “WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA”, ASPAL, vol. 17, no. 2, pp. 131–142, Aug. 2018.