[1]
Z. Piepiora and P. Stadnicki, “ANTROPOGENICZNE UWARUNKOWANIA POWODZI BŁYSKAWICZNYCH W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ OLSZYNA”, ASPAL, vol. 17, no. 2, pp. 157–168, Aug. 2018.