Biegańska, J., M. Kwiatkowski, and E. Rejs. “KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, vol. 17, no. 2, Aug. 2018, pp. 109-18, doi:10.31648/aspal.344.