Chrobak, K., and P. Kryczka. “WPŁYW WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ URBANISTYCZNYCH NA DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNĄ TERENÓW ZIELENI – PRZYKŁAD WROCŁAWSKIEGO OŁBINA”. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, vol. 17, no. 2, Aug. 2018, pp. 131-42, doi:10.31648/aspal.346.