Biegańska, Jadwiga, Michał Kwiatkowski, and Ewelina Rejs. “KSZTAŁTOWANIE INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W KONTEKŚCIE REALIZACJI ZASAD POLITYKI SPÓJNOŚCI UE NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 17, no. 2 (August 13, 2018): 109–118. Accessed May 21, 2024. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/aspal/article/view/344.