[1]
DOBKOWSKI, J. 2015. PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. Civitas et Lex. 8, 4 (grudz. 2015), 33–42. DOI:https://doi.org/10.31648/cetl.2189.