[1]
Guzewicz, W. i MOSZCZYŃSKI, L. POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953). Civitas et Lex. 9, 1, 75–89. DOI:https://doi.org/10.31648/cetl.2297.