[1]
Polanowski, T. 2017. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. Civitas et Lex. 16, 4 (grudz. 2017), 21–31.