[1]
Strękowski, S. 2017. PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU. Civitas et Lex. 16, 4 (grudz. 2017), 65–78.