[1]
Tabaszewski, R.K. 2021. Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Civitas et Lex. 32, 4 (grudz. 2021), 57–69. DOI:https://doi.org/10.31648/cetl.6696.