[1]
Guzewicz, W. 2022. Traktat o e-nauczaniu, przekł. z jęz. ang. P. Gawliczek i in. (Modernizing Learning: Building the Future Learning Ecosystem, eds. J.J. Walcutt, S. Schatz, Government Publishing Office, Washington 2019), Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa 2021,. Civitas et Lex. 36, 4 (grudz. 2022), 93–96. DOI:https://doi.org/10.31648/cetl.7931.