[1]
Żejmo, A. 2022. Medialny obraz demoralizacji. Patostreaming jako problem psychopedagogiczny. Civitas et Lex. 36, 4 (grudz. 2022), 21–37. DOI:https://doi.org/10.31648/cetl.8081.