(1)
Nogowski, J. M. WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI. CetL 2015, 5, 55-64.