(1)
MYŚLAK, A. D. O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ. CetL 2015, 8, 17-31.