(1)
MOĆKUN, L. WYCHOWANIE A POWOŁANIE, WYBRANE WSKAZANIA I PROPOZYCJE JANA PAWŁA II. CetL 2015, 8, 71-78.