(1)
Myślak, D. A. O LOKOWANIU PRODUKTU JAKO ELEMENCIE STRATEGII REKLAMOWEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKIEGO SERIALU PRZYJACIÓŁKI. CetL 2016, 9, 7-21.