(1)
MUZYCZKA, K. WPŁYW ORZECZEŃ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO NA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE. CetL 2017, 16, 7-20.