(1)
Polanowski, T. ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. CetL 2017, 16, 21-31.