(1)
Skawiński, R. DLACZEGO POROZUMIENIE RODZICÓW Z PRZEDSZKOLEM WYDAJE SIĘ KONIECZNE? – KONTEKSTY. CetL 2017, 16, 49-63.