(1)
Olczyk, M. OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. CetL 2018, 17, 7-15.