(1)
Wojnicz, P. Penalizacja czynów Seksualnych Wobec małoletnich – rozważania Na Tle Prawa Kanonicznego I Polskiego Prawa Karnego. CetL 2020, 26, 59-72.