(1)
Niewęgłowski, P. Status Prawny Miejsca Do „parkowania pojazdów mechanicznych” Na nieruchomości Gruntowej. CetL 2021, 32, 43-55.