(1)
Tabaszewski, R. K. Status Prawny Kuracjusza Jako Osoby korzystającej Z Rehabilitacji Leczniczej W Systemie Ubezpieczenia społecznego rolników. CetL 2021, 32, 57-69.