(1)
Kopacz, M. Zasady ogólne Jako Podstawa Prawna czynności Organu Administracji Podejmowanych W Stadium wszczęcia postępowania. CetL 2022, 36, 39-48.