(1)
Maniszewska-Ejsmont, J. O Potrzebie przyjęcia De Lege Ferenda Sankcji bezskuteczności Zawieszonej (negotium Claudicans) Przy czynnościach zarządu majątku Dziecka. CetL 2023, 37, 39-52.