(1)
Pegani, A. Anatomia Systemu ERP. Rynek, Praktyczne Zastosowanie Oraz bezpieczeństwo systemów Enterprise Resource Planning. CetL 2022, 36, 7-20.