(1)
Soboń, A. .; Adamczewska, M. Organizacje społeczne W Realizacji Zadań Proobronnych. CetL 2023, 37, 27-37.