(1)
Smereczyński, M. Proces prawotwórczy W Prawie Kanonicznym. CetL 2023, 37, 69-85.