(1)
Żejmo, A. Serwis malibracia.org.Pl Jako Medialny Instrument Wsparcia społecznego osób Starszych. CetL 2023, 38, 75-90.