(1)
Mozyro, P. Zarząd Zwyczajny I Nadzwyczajny Dobrami Parafialnymi - Funkcje I obowiązki Proboszcza. CetL 2023, 40, 83-94.