MYŚLAK, A. D. (2015). O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ. Civitas Et Lex, 8(4), 17–31. https://doi.org/10.31648/cetl.2188