DOBKOWSKI, J. (2015). PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH. Civitas Et Lex, 8(4), 33–42. https://doi.org/10.31648/cetl.2189