Guzewicz, W., & MOSZCZYŃSKI, L. POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953). Civitas Et Lex, 9(1), 75–89. https://doi.org/10.31648/cetl.2297