PUCZYŁOWSKI, K. (2016). OCZYSZCZENIE DUSZ POCZĄTKUJĄCYCH – PIERWSZYM OKRESEM ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG RÉGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE OP. Civitas Et Lex, 11(3), 59–70. https://doi.org/10.31648/cetl.2314