Polanowski, T. (2017). ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO. Civitas Et Lex, 16(4), 21–31. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2476