Strękowski, S. (2017). PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU. Civitas Et Lex, 16(4), 65–78. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2480