Olczyk, M. (2018). OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ. Civitas Et Lex, 17(1), 7–15. https://doi.org/10.31648/cetl.2483