Wojnicz, P. (2020). Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich – rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego. Civitas Et Lex, 26(2), 59–72. https://doi.org/10.31648/cetl.4419