Niewęgłowski, P. (2021). Status prawny miejsca do „parkowania pojazdów mechanicznych” na nieruchomości gruntowej. Civitas Et Lex, 32(4), 43–55. https://doi.org/10.31648/cetl.6335