Tabaszewski, R. K. (2021). Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników. Civitas Et Lex, 32(4), 57–69. https://doi.org/10.31648/cetl.6696