Guzewicz, W. (2021). Stan, potrzeby i perspektywy badań nad dziejami diecezji ełckiej, cz. 2: Lud Boży i Aktywność Kościoła. Civitas Et Lex, 32(4), 71–80. https://doi.org/10.31648/cetl.7095