Ścibor, W. (2023). Ograniczenie jawności zewnętrznej procesu w dobie początków pandemii COVID-19. Civitas Et Lex, 37(1), 53–67. https://doi.org/10.31648/cetl.7277