Kopacz, M. (2022). Zasady ogólne jako podstawa prawna czynności organu administracji podejmowanych w stadium wszczęcia postępowania. Civitas Et Lex, 36(4), 39–48. https://doi.org/10.31648/cetl.7494