Maniszewska-Ejsmont, J. (2023). O potrzebie przyjęcia de lege ferenda sankcji bezskuteczności zawieszonej (negotium claudicans) przy czynnościach zarządu majątku dziecka. Civitas Et Lex, 37(1), 39–52. https://doi.org/10.31648/cetl.7586