Soboń, A. ., & Adamczewska, M. (2023). Organizacje społeczne w realizacji zadań proobronnych. Civitas Et Lex, 37(1), 27–37. https://doi.org/10.31648/cetl.8101