Smereczyński, M. (2023). Proces prawotwórczy w prawie kanonicznym. Civitas Et Lex, 37(1), 69–85. https://doi.org/10.31648/cetl.8424