Żejmo, A. (2023). Serwis malibracia.org.pl jako medialny instrument wsparcia społecznego osób starszych. Civitas Et Lex, 38(2), 75–90. https://doi.org/10.31648/cetl.8581