Mozyro, P. (2023). Zarząd zwyczajny i nadzwyczajny dobrami parafialnymi - funkcje i obowiązki proboszcza. Civitas Et Lex, 40(4), 83–94. https://doi.org/10.31648/cetl.9423