Nogowski, Jacek Marek. 2015. „WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI”. Civitas Et Lex 5 (1):55-64. https://doi.org/10.31648/cetl.2035.