MYŚLAK, Agata Dominika. 2015. „O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ”. Civitas Et Lex 8 (4):17-31. https://doi.org/10.31648/cetl.2188.